Hoverable Table

========================================================================================================================

Syarat-Syarat Menjadi Anggota Tjimande

========================================================================================================================

Talek Tjimande (Peureuh/Sumpah)

========================================================================================================================

--->Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat (Mualaf).

--->Harus Taat dan Taqwa Kepada Allah dan Rasul-nya.

--->Wajib Belajar Mengaji (Al-Quran).

--->Wajib Menjalankan Sholat Lima Waktu.

--->Tidak Boleh melawan Kepada Kedua Orang Tua.

--->Tidak Boleh melawan Kepada Guru.

--->Tidak Boleh Berjanji Jika Tidak Bisa Ditepati.

--->Tidak Boleh Sombong dan Ria.

--->Tidak Boleh Bohong.

--->Tidak Boleh Berzina.

--->Tidak Boleh Minum Minuman Keras.

--->Saling Tolong Menolong Terhadap Sesama.

--->Mempunyai Sifat Rendah Hati.

--->Bersikap Sopan dan Santun.

--->Menjalankan Semua Perintah Allah SWT.

--->Menjauhi/Meninggalkan Larang Allah SWT.

--->Menjalankan Semua Yang Telah Disebutkan Di Atas.

========================================================================================================================

Belajar Jurus Dasar Kelid Tjimande (Tradisi)

========================================================================================================================

--->Tonjok Bareng

--->Tonjok Sabelah

--->Kelid

--->Selup Kelid

--->Singgul Tempel

--->Tempel Singgul

--->Singgul Dua Kali

--->Tekean

--->Teke Purilit

--->Batekan

--->Pencitan

--->Tusukan

--->Tonjok Luar

--->Guaran

--->Tonjok Luar Guar

--->Tonjok Bohong

--->Kupasan

--->Kelid Dibelah

--->Selup Dibelah

--->Kelid Tonjok

--->Selup Tonjok

--->Serong Panggul

--->Serong Guilan

--->Kelid Tilu

--->Selup Tilu

--->Kelid Lima

--->Selup Lima

--->Dugdugan

--->Singgul Opat Kali

--->Sabet Pedang

--->Belit Kacang

--->Pakalah Leutik

--->Pakalah Gede

========================================================================================================================

Belajar Jurus Pepedangan Cimande

========================================================================================================================

--->Ela2 Dua Kali

--->Ela2 Sabelah

--->Selup Kuriling

--->Selup Jegangan

--->Selup Tagogan

--->Selup Piceunan

--->Balumbang (ela2 dua kali, tagogan 3x, asup balik luar, balik belakang kanan, kuda2 handap)

--->Sabeulahna Balungbang (ela2 sabeulah, tagogan 3x, asup balik luar, balik belakang kanan, kuda2 handap)

--->Samberan (ela2 dua kali, katukang 3x, asup balik luar, balik belakang kanan, kuda2 handap)

--->Sabeulahna Samberan (ela2 sabeulah, katukang 3x, asup balik luar, balik belakang kanan, kuda2 handap)

--->Serongan (ela2 dua kali, kahareup 3x, asup balik luar, balik belakang kanan, kuda2 handap)

--->Sabeulahna Serongan (ela2 sabeulah, kahareup 3x, asup balik luar, balik belakang kanan, kuda2 handap)

--->Opat Likur (ela2, balik ela2, balik ela2, balik ela2, pasang, kahareup 2x, dst)

--->Selup Kuriling (maju kiri, blik, maju kiri, dst)

--->Buangan Dua Kali (habis selup kuriling, balik dua kali katukang)

--->Sabeulahna Opat Likur (ela sabeulah, balik ela2, balik ela2, pasang, kahareup 2x, dst)

--->Selup Bohong (habis sabeulahna opat liur, kahareup 3x, dst)

========================================================================================================================

Belajar Seni Budaya Tjimande

========================================================================================================================

--->Tepak Selancar

--->Tepak Dua

--->Tepak Tilu

--->Tepak Dungdung

--->Tepak Paleredan

--->Tepak Golempang

--->Dan Lain-Lain

========================================================================================================================

Ziarah Maqom Tjimande

========================================================================================================================

--->Eyang Khaer

--->Eyang Huliyah

--->Eyang Ace

--->Eyang H. Abdul Somad

--->Eyang Rangga

--->Eyang Karta Singa

--->Eyang Endut

--->Eyang Sarean

--->Eyang Main

--->Eyang Buyah

--->Dan Lain-Lain

========================================================================================================================

Aliran-Aliran dan Kombinasi Tjimande

========================================================================================================================

--->Ikatan Keluarga Besar Cimande (IKBC) Pusat - Tari Kolot Bogor

--->Tjimande Tari Kolot (IKBC Pusat Bogor) Kebon Djeruk Hilir (Lampung) disingkat (TTKKDH)

--->Sera

--->Bandrong

--->Terumbu

--->Dan Lain-Lain

========================================================================================================================

Contoh Video Gerakan Tjimande

========================================================================================================================

--->https://www.youtube.com/watch?v=XOL5UARESu4

--->https://www.youtube.com/watch?v=0OS7xMVaMUE